Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat wat het gemeentelijke beleid is over de ‘fysieke leefomgeving’. Dus de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Bijvoorbeeld een buurt of wijk, een winkelgebied of een park.

Op deze website staat onder Thematisch beleid het beleid dat al is vastgesteld door het  gemeentebestuur. De omgevingsvisie bevat heel veel verschillende onderwerpen. Daarom is het onmogelijk om in één keer een geheel nieuwe omgevingsvisie vast te stellen. De gemeente bouwt de omgevingsvisie stukje bij beetje verder op. Bijvoorbeeld door aanvullend of nieuw beleid over een bepaald onderwerp toe te voegen, of door het gebiedsgerichte beleid aan te vullen of actueel te maken.

Samen in gesprek over de toekomstvisie voor centrum Barneveld

We zijn in 2019 samen in gesprek gegaan over de toekomst van Barneveld Centrum. Vragen kwamen hierbij aan bod als: Hoe moet het toekomstige centrum eruit zien? Hoe kunnen we er met de fiets of wandelend ons veilig bewegen? Hoe zit het met de bereikbaarheid met het openbaar vervoer? En hoe houden we het dorpse karakter terwijl er telkens meer inwoners komen? En hoe groen willen het centrum eigenlijk zien?

Inwoners en ondernemers hebben hierover hun mening gegeven in 2019. Met alle meningen en discussiepunten hebben we een aantal denkrichtingen gegeven over: wonen, ondernemen, duurzaamheid, parkeren en mobiliteit. Dit noemen we een denkrichtingennota.

We gaan graag met u daarover in gesprek op 5 november tijdens een online bijeenkomst via barneveldcentrum.buurbook.nl. Misschien heeft u ook al eerder meegedacht en herkent u de ideeën die in dit plan staan? Of misschien is dit de eerste keer dat u erover nadenkt en bent u benieuwd wat de denkrichtingen tot nu toe. Schrijft u zich in op BUURbook dan blijft u automatisch op de hoogte van de ideevorming en planning.

Uiteraard is het budget niet onbeperkt en zijn er technische en juridische randvoorwaarden. Ook zullen we bij de herinrichting rekening moeten houden met klimaatverandering: heviger buien en langere periodes van droogte. We hopen op uw enthousiaste deelname!

Omgevingswet

Bevat alle regels voor de fysieke leefomgeving en treedt in 2021 in werking.

Strategische visie

Overkoepelende toekomstvisie voor Barneveld

Thematisch beleid

Gebiedsbeleid