Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie staat wat het gemeentelijke beleid is over de ‘fysieke leefomgeving’. Dus de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Bijvoorbeeld een buurt of wijk, een winkelgebied of een park.

Op deze website staat onder Thematisch beleid het beleid dat al is vastgesteld door het  gemeentebestuur. De omgevingsvisie bevat heel veel verschillende onderwerpen. Daarom is het onmogelijk om in één keer een geheel nieuwe omgevingsvisie vast te stellen. De gemeente bouwt de omgevingsvisie stukje bij beetje verder op. Bijvoorbeeld door aanvullend of nieuw beleid over een bepaald onderwerp toe te voegen, of door het gebiedsgerichte beleid aan te vullen of actueel te maken.

Tussen­stand omgevings­visie Barneveld centrum

Let op: de planning in de nota is niet actueel. Er wordt door het projectteam nu gewerkt aan een nieuwe planning.

Ontwikkelmogelijkheden centrum
Wat voor centrum willen we zijn? Waar moeten we dan aan werken? En hoe willen we hierin samenwerken? Over deze vragen organiseert gemeente Barneveld een dorpsbrede dialoog met alle belanghebbenden. Doel is om samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties een omgevingsvisie te maken voor de toekomst van Barneveld centrum.

Discussienota: eerste inzichten en dilemma’s
Op verschillende manieren zijn we het afgelopen jaar in gesprek gegaan. De voorlopige uitkomsten na een startbijeenkomst, straatinterviews, enquête onder jongeren en gesprekken met bewoners uit de Krommestraat en Brouwersstraat, hebben we verwerkt in een discussienota Omgevingsvisie Barneveld Centrum. Deze nota bevat een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen, opgaven en dilemma’s, en is op 17 maart 2020 door het college van B&W vastgesteld.

Hierna: in dialoog over denkrichtingen
Een volgende stap is het vertalen van de inzichten en ideeën uit de discussienota naar eerste voorlopige denkrichtingen. Hierover gaan we weer in gesprek met betrokkenen. Wat sluit aan bij de wensen? Wat ontbreekt nog? En wat vraagt om aanscherpen of bijsturen? Pas daarna stellen we de omgevingsvisie op, die voor vaststelling naar de gemeenteraad gaat. Als alles ondanks maatregelen rond Covid 19 volgens planning verloopt, ronden we in 2021 het voorontwerp Bestemmingsplan Barneveld Centrum verder af.

Omgevingswet

Bevat alle regels voor de fysieke leefomgeving en treedt in 2021 in werking.

Strategische visie

Overkoepelende toekomstvisie voor Barneveld

Thematisch beleid

Gebiedsbeleid

Uw invloed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam tincidunt nisl magna, id tristique tellus faucibus quis. Donec rutrum massa nulla, quis cursus neque ultricies quis. Nunc sed faucibus turpis. Phasellus id interdum velit, id rhoncus urna. Nulla consectetur, lectus at tincidunt pharetra, metus mauris dictum lorem, id malesuada velit nunc at sapien. Nam eget finibus risus, vel vestibulum tortor. Maecenas venenatis sagittis nunc sed congue.