Gebiedsbeleid

In gebiedsbeleid is de koers van de gemeente en het thematische beleid passend gemaakt binnen een specifiek gebied.
Bij het maken van het gebiedsbeleid is inspraak altijd mogelijk. We wegen de mening en belangen van mensen of bedrijven in het gebied zorgvuldig af.

Barneveld-centrum
Voor Barneveld-centrum wordt een integrale en gebiedsgerichte visie gemaakt. Deze visie wordt een onderdeel van de Omgevingsvisie Barneveld en wordt als pilot opgepakt om ervaring op te doen met een integrale en gebiedsgerichte aanpak samen met betrokken partijen. De ervaringen uit dit traject worden gebruikt voor het vervolg in fase 2 en andere gebiedsgerichte uitwerkingen van de Omgevingsvisie Barneveld. Op 15 mei jl. vond de startbijeenkomst plaats. Hieronder vindt u de samenvatting van de bijeenkomst en informatie over het beoogde vervolg. Voor het uitgebreide verslag klik hier.

Uitvoering van gebiedsbeleid

De belangrijkste uitvoeringsinstrumenten voor gebiedsbeleid zijn:

  • Het bestemmingsplan, dat bij de invoering van de Omgevingswet (rond 2020) ‘omgevingsplan’ gaat heten. 
  • De omgevingsvergunning, hiermee is het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan

Meer informatie

Meer informatie? Neem contact op met …