Strategische visie

De Strategische Visie helpt de gemeente om antwoord te kunnen geven op de vraag: wat moeten we nu doen om te zorgen dat de gemeente ook op langere termijn leefbaar is. Zodat er genoeg huizen, scholen, parken, sportvelden zijn en er voldoende werkgelegenheid is. Deze koers voor Barneveld is opgenomen in de Strategische Visie Barneveld 2030: een integrale en overkoepelende toekomstvisie voor Barneveld. 

De toekomstvisie is in september 2016 door de gemeenteraad vastgesteld en is het resultaat van een uitgebreid proces met betrokkenen uit Barneveld. Vertrekpunt voor de Omgevingsvisie voor Barneveld is de koers en zeven leidraden uit de Strategische Visie Barneveld 2030. Het thematische beleid en de gebiedsuitwerkingen zijn een nadere uitwerking van de hoofdkoers uit de Strategische Visie.