Bereikbaarheid en Mobiliteit

Snel in en uit reizen, veilig en comfortabel binnen de kernen

Hoe gaan we dat doen?
Het opwaarderen van de A1/A30 en het intensiveren van het spoorgebruik (incl. een halte op de spoorlijn Amersfoort – Apeldoorn) zijn belangrijke speerpunten. De trein moet daardoor een nog beter alternatief voor de auto worden, zeker voor het in- en uitgaande woon-werkverkeer. Het spoor willen we ook beter benutten voor het goederenvervoer. Daarom werken we aan het realiseren van een railterminal.

Daarnaast zetten we in op het ontwikkelen van een logisch netwerk van rondwegen en radialen binnen de (met name grotere) kernen. Dat omvat in ieder geval een rondweg ten oosten van Barneveld.

De bereikbaarheid binnen de kernen richten we meer dan voorheen op schone en veilige vormen van vervoer door het uitbouwen van het fietsnetwerk en door comfortverhoging. De centra van met name de grotere kernen willen we zo veel mogelijk veiliger maken en goed bereikbaar door het doorgaande verkeer te weren.

We stimuleren ‘nieuwe mobiliteit’: minder, schoner en het delen van vervoersmiddelen.

In het buitengebied realiseren we breedband.