Bereikbaarheid en Mobiliteit

Snel in en uit reizen, veilig en comfortabel binnen de kernen

Koers
We zetten ons in voor de verbetering van onze bereikbaarheid, waarmee we onze strategische ligging benutten.

We kiezen er voor om comfort en de veiligheid een belangrijke rol te laten spelen in de verbindingen tussen de dorpen en de wijken.

Binnen de kernen krijgt bestemmingsverkeer prioriteit boven doorgaand verkeer. We zetten in op betere en comfortabeler routes voor fietsers zodat we centra en voorzieningen goed bereikbaar houden.

Keuzevrijheid in vervoer staat voorop, maar we stimuleren en faciliteren vooral bereikbaarheid en vervoerskeuzen die bijdragen aan een gezond (schoon) en veilig leefmilieu en aan (zelfstandige) mobiliteit van inwoners die geen eigen vervoer bezitten.