Bereikbaarheid en Mobiliteit

Snel in en uit reizen, veilig en comfortabel binnen de kernen

Wat is de rolverdeling?
De gemeente heeft een duidelijke verantwoordelijkheid in het op peil houden van de bereikbaarheid en doorstroming binnen Barneveld en is daarom trekker van de inzet voor verbetering van de regionale bereikbaarheid over de weg en het spoor (A1/A30, spoor). Tegelijk hebben het bedrijfsleven en de buurgemeenten hierin ook een groot belang en daarmee een verantwoordelijkheid om zich hiervoor in te zetten. Met betrekking tot de railterminal ligt de verantwoordelijkheid om dit te realiseren bij het bedrijfsleven. De gemeente is daarin ondersteunend en faciliterend.

De gemeente richt zich op fysieke maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren en faciliteert nieuwe initiatieven die onze hoofdkoers helpen realiseren. Voor het autoluwer en veiliger maken van onze kernen zijn we in onze gemeente van elkaar afhankelijk. Comfortabel en veilig bewegen is een collectief resultaat van veel individuele beslissingen. De rol van de overheid is hier stimulerend (educatie / bewustwording) en faciliterend als het gaat om deze individuele keuzes (hoe breng ik mijn kinderen naar school, waar laat ik het pakketje bezorgen?). Daarnaast faciliteert de gemeente ondernemers die met nieuwe duurzame initiatieven willen starten.

De samenleving, ondernemers en maatschappelijke organisaties, zijn aan zet om initiatieven te nemen voor nieuwe vormen van vervoer. Het inrichten van een mobiliteitsplein kan daar een voorbeeld van zijn. Ook nieuwe vormen van deel-mobiliteit en hernieuwbare brandstoffen zullen en moeten primair uit de markt komen. De gemeente kiest er wel voor om (mee) te investeren in een basisinfrastructuur voor duurzame mobiliteit.

De gemeente spant zich in om samen met de regiogemeenten en betrokken partijen, breedband in het hele buitengebied te realiseren.

De samenwerkingspartners:

  • Gemeente
  • Bedrijfsleven
  • Regio FoodValley, Regio Amersfoort
  • Vervoer-aanbieders
  • Nieuwe aanbieders van mobiliteit
  • Aanbieders van breedbandoplossingen