De netwerksamenleving

Respons-ability

Koers
We zetten in op het uitbouwen van de netwerksamenleving, waarin gemeente en samenleving op basis van gelijkwaardigheid samenwerken en eigen verantwoordelijkheid nemen.

We willen een sterke partner zijn binnen de regio FoodValley en de samenwerking met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen optimaal benutten. Voor specifieke thema’s zoals bereikbaarheid, economische speerpunten – zoals logistiek, recreatie en toerisme – en voorzieningen hebben wij strategische allianties met de Regio Amersfoort en met de Veluwegemeenten. Informatie, initiatieven en diensten willen we digitaal verbinden en delen.

Wat bedoelen we met “respons-ability”?

Het engelse woord responsability betekent verantwoordelijkheid.
Goed beschouwd bestaat dat woord uit 2 woorden:
repons = antwoord/reactie/wat jij of jouw organisatie doet,
ability = dat wat jij kunt, of jouw organisatie.

Anders samengevat: iedereen heeft de verantwoordelijkheid om datgene te doen wat hij of zij kan. Nog anders: om te reageren op een situatie binnen de mogelijkheden die jij hebt.

Daar willen we samen aan werken: het vermogen vergroten om passend te handelen (ontplooiing). Het gezamenlijke vermogen vergroten door mensen te verbinden (sociale cohesie). Samen zoeken naar jouw betekenis voor een ander (als vrijwilliger/mantelzorger, voor je buurt of vanuit een organisatie). Verantwoordelijkheid nemen voor wat jij of jouw organisatie kan doen om gezamenlijke doelen te realiseren (netwerksamenleving). Dat is ook samen ontdekken wat je juist niet zelf of samen kunt of hoeft te doen.

hand_world_responsibility