Energietransitie en Klimaat

Samen voor energieneutraal en klimaatbestendig

Hoe gaan we dat doen?
We willen de betrokkenheid van Barnevelders omzetten in daadkracht en gaan daarom kennis verzamelen en verspreiden over haalbare en efficiënte maatregelen voor de energietransitie, de bio-based circulaire economie en ons natuurlijke systeem. Uitvoering van maatregelen gaan we stimuleren door actief bedrijven en inwoners uit te dagen en te ondersteunen, o.a. met subsidies en leningen. Document: Investeren in Barneveldse bronnen.

De energietransitie maken we Barnevelds door met elkaar lokale oplossingen te bedenken, doordat bedrijven uit onze gemeente innoveren, initiatieven nemen en projecten realiseren en door de opbrengst (mede) ten goede te laten komen aan de Barneveldse samenleving. Om de energieneutraliteit in 2050 te bereiken verkennen we ook de regionale kansen en mogelijkheden

Om in te spelen op klimaatveranderingen gaan we zorgvuldig nieuwe locaties voor projecten kiezen en zowel bestaand als nieuw stedelijk gebied inrichten met respect voor het natuurlijk (water)systeem, landschap en natuur. We treffen maatregelen om water vast te houden om de wateroverlast, droogte en hitte te beperken en verminderen. Via het waterloket verzorgen we de informatievoorziening. Waterloket gemeente Barneveld

Ook nemen we duurzaamheid als mogelijke maatschappelijke investering op in de ‘menukaart’, waarbij bedrijven in het buitengebied extra groeiruimte kunnen krijgen in ruil voor maatschappelijke tegenprestaties.