Energietransitie en Klimaat

Samen voor energieneutraal en klimaatbestendig

Koers
In 2020 wordt 20% van onze energie duurzaam opgewekt en tot die tijd besparen we per jaar 2% op energie. Die koers zetten we daarna door zodat wij op langere termijn energieneutraal worden.

Wij willen de energietransitie Barnevelds maken, met lokale oplossingen en lokaal ondernemerschap, verankerd in betrokkenheid van de samenleving.

Onze economie wordt circulair en bio-based, zodat onze welvaart voor volgende generaties duurzaam geborgd wordt.

Daarnaast willen we bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen veel meer aansluiten bij natuurlijke systemen. We willen er voor zorgen dat zowel de bebouwde als de onbebouwde omgeving in de hele gemeente klimaatbestendiger wordt.