Leefbare en Vitale wijken en dorpen

Duurzame diversiteit en samenhang

Koers
De bestaande groei met behoud van de identiteit van de kernen zetten we door voor onze eigen bevolkingsaanwas, voor een sterke economie en voor behoud van voorzieningen.

We willen het wonen in Barneveld nog aantrekkelijker en veiliger maken en toekomstbestendige wijken en dorpen realiseren met meer sociale samenhang. We zetten daarvoor meer dan nu in op variatie in wijken en dorpen in het woningaanbod, de bevolkingssamenstelling, de voorzieningen en de inrichting.

We zetten in op een passend en betaalbaar voorzieningenniveau met een hoge kwaliteit en een sterkere bijdrage aan de sociale samenhang.

Wij willen energieneutrale woningen, deels flexibel aanpasbaar, in wijken met ruim voldoende groen, zonder milieuoverlast en met minder water- en warmteoverlast.