Over Morgen en Meedoen

In de gemeente Barneveld is het goed toeven! Er is veel betrokkenheid, de omgeving is prachtig, er is een groot aanbod voorzieningen en de economie heeft een sterke basis. Die basis ligt in het hoge arbeidsethos, hechte sociale verbanden en de gunstige ligging en wordt versterkt door onze specialismen. De hele wereld kent onze pluimveesector. En de signalen voor de toekomst zijn goed: er is nog groei van het aantal inwoners, de bevolking is jong en het onderwijs is goed. We zijn trots op het eigen karakter van de negen kernen, waar veel lokale initiatieven ontplooid worden en waar de zelfredzaamheid hoog is.

Deze samenleving die wij met elkaar hebben, willen we behouden en versterken. Dat gaat niet vanzelf. De wereld om ons heen verandert en onze manier van leven ook. Daar willen en moeten we op inspelen. Dat doen we ook al continu, in goede afstemming met een groot aantal maatschappelijke organisaties, regiogemeenten en provincies. Maar het is goed om de keuzes die gemaakt zijn en die gemaakt moeten worden nu samen te vatten en dwarsverbanden te leggen. En om samen af te spreken welke doelen we willen bereiken, hoe we dat denken te gaan doen en wie daarbij welke rol heeft. Dat doen we in deze Strategische Visie.