Sociaal en Vitaal Samenleven

Samen verantwoordelijkheid nemen

Koers

Wij streven naar een samenleving waarin iedere inwoner naar vermogen meedoet, waarin mensen zich met elkaar verbonden weten en samenredzaam zijn. En we zorgen voor een professioneel vangnet.

Wij streven naar  een sociaal en betaalbaar gevarieerd voorzieningenaanbod (onderwijs, sport, cultuur en hulp & ondersteuning) dat meebeweegt met de behoeften en de mogelijkheden van de inwoners, waarbij de specifieke situatie per dorp, wijk of buurt kan verschillen.