Detailhandel

Wat is het beleid?
De gemeente Barneveld beschikt over een kwalitatief voorzieningenniveau. We blijven dit de komende jaren versterken. We werken daarvoor graag samen met winkeliers en vastgoedeigenaren.

We versterken de aantrekkelijkheid van winkelcentra, bijvoorbeeld door de bereikbaarheid te verbeteren en te investeren in de beleving voor inwoners, toeristen en vakantiegangers. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kwaliteit van de openbare ruimte en het evenementen- en activiteitenaanbod (en de promotie ervan).

De detailhandel staat onder druk. Daarom richten we ons op de concentratie van de detailhandel in de kernwinkelgebieden. We staan slechts – in samenspraak met Regio FoodValley – beperkt en heel gericht vormen van detailhandel op concentratielocaties toe (de zogeheten perifere detailhandel).

Wat doet de gemeente?
De gemeente Barneveld faciliteert, initieert en ondersteunt.

Meer informatie

Meer informatie? Neem contact op met het team Economische Zaken van de gemeente Barneveld.

Relaties met ander beleid

In regionaal verband is er Vestigingsbeleid voor perifere- en grootschalige detailhandel in de Regio Foodvalley 2016-2018.