Foodvalley

Wat wil de gemeente en waarom?
Barneveld wil een sterke partner zijn binnen Regio Foodvalley en de samenwerking met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen optimaal benutten. Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten. Voor specifieke thema’s zoals bereikbaarheid, economische speerpunten – waaronder logistiek, recreatie en toerisme – en voorzieningen hebben wij strategische allianties met de Regio Amersfoort en met de Veluwegemeenten.

Wat doet de gemeente?
Voor verschillende thema’s werkt de gemeente samen met andere partijen in de regio of hebben gemeenten in regionaal verband beleid opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn het:

  • Functieveranderingsbeleid (aanpak voor leegstaande stallen in het buitengebied)
  • Menukaart
  • Aanpak Luchtkwaliteit
  • Manifest van Salentein
  • Vitale vakantieparken: goed aanbod van vakantieparken realiseren
  • Regionaal programma Werklocaties
  • Regionale woningbouwafspraken
  • Regionale Ruimtelijke visie Regio Amersfoort
  • Programma VAB 2017-2019 regio’s Foodvalley en Amersfoort
  • Vitale Vakantieparken (samenwerking 11 gemeenten en provincie om goed aanbod van vakantieparken te realiseren vitalevakantieparken.nl )