Grondbeleid

Wat is het beleid?
De gemeente Barneveld is een dynamische gemeente, die volop in ontwikkeling is. De komende jaren groeit de gemeente van ruim 58.000 inwoners naar zo’n 70.000 inwoners. Om de groei van het aantal inwoners te faciliteren, worden nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen en andere maatschappelijke voorzieningen ontwikkeld.

De gemeente Barneveld hanteert een behoedzaam, maar actief grondbeleid waardoor de gemeente – zoveel als mogelijk – de regie over de woningbouw behoudt. Dat is belangrijk om een gevarieerde mix aan woningtypen en prijsklassen te (laten) ontwikkelen waardoor zoveel mogelijk mensen in Barneveld kunnen (blijven) wonen.

Het behoedzame, maar actieve grondbeleid geldt ook voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. De gemeente Barneveld wil ondernemers – lokale ondernemers die willen uitbreiden/zich willen hervestigen óf nieuwe ondernemers die in Barneveld neerstrijken – zo goed mogelijk faciliteren. Dat betekent dat de gemeente tijdig de noodzakelijke voorbereidingen treft om de ontwikkeling van bedrijventerreinen mogelijk te maken.

Wat doet de gemeente?
Maakt woningbouwontwikkelingen en de realisering van bedrijventerreinen mogelijk. Dat is belangrijk voor het wonen én werken in Barneveld.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het grondbeleid van de gemeente Barneveld? Neem dan contact op met Team grondzaken.

Relaties met ander beleid